כתר שם טוב ד"כ הגדל

כתר שם טוב ד"כ - ר' שם טוב גאגין
Keter Shem Tov 4vol - R.Shem Tov GAGUINE

כרך ראשון כולל את חלקים א-ב בו יובאו טעמי המנהגים, והשינויים בנוסחאות התפילה בין הספרדים במזרח לבין המערב לבין האשכנזים, רך ב' מכיל את חלק ג' בו יובאו טעמי המנהגים, והשינויים בנוסחאות ההגדה של פסח בין הספרדים במזרח לבין המערב לבין האשכנזים, כרך ג' מכיל את חלקים ד-ו בו יובאו טעמי המנהגים בנוסח התפלות לחג השבועות ולצום תשעה באב והשינויים בנוסחאות בין הספרדים במזרח לבין המערב לבין האשכנזים וכן המנהגים לראש השנה ויום כיפור עם שינויי הנוסחאות, כרך ד' מכיל את חלק ז' בו יובאו טעמי המנהגים, והשינויים במנהגי חג הסוכות שמיני עצרת ושמחת תורה, ובנוסח התפילות בין הספרדים במזרח לבין המערב לבין האשכנזים, ובסופו חיי היהודים בקושטין, בקשת הלמדין הנקרא בית אל מר' אברהם בן ר' יצחק הברדשי עם פירוש וביאור המילים, ולקט מכתביו.

פרטים נוספים

$120.55

ID : 750

נושא : halakha

שנה : 1998

מס כרכים : 4

סוג כריכה : קשה

מס עמודים : 1942

גודל : 22x14

מידע נוסף

כרך ראשון כולל את חלקים א-ב בו יובאו טעמי המנהגים, והשינויים בנוסחאות התפילה בין הספרדים במזרח לבין המערב לבין האשכנזים, רך ב' מכיל את חלק ג' בו יובאו טעמי המנהגים, והשינויים בנוסחאות ההגדה של פסח בין הספרדים במזרח לבין המערב לבין האשכנזים, כרך ג' מכיל את חלקים ד-ו בו יובאו טעמי המנהגים בנוסח התפלות לחג השבועות ולצום תשעה באב והשינויים בנוסחאות בין הספרדים במזרח לבין המערב לבין האשכנזים וכן המנהגים לראש השנה ויום כיפור עם שינויי הנוסחאות, כרך ד' מכיל את חלק ז' בו יובאו טעמי המנהגים, והשינויים במנהגי חג הסוכות שמיני עצרת ושמחת תורה, ובנוסח התפילות בין הספרדים במזרח לבין המערב לבין האשכנזים, ובסופו חיי היהודים בקושטין, בקשת הלמדין הנקרא בית אל מר' אברהם בן ר' יצחק הברדשי עם פירוש וביאור המילים, ולקט מכתביו.

ביקורות

אין עדיין חוות דעת של לקוחות.

כתוב ביקורת

כתר שם טוב ד"כ

כתר שם טוב ד"כ

כרך ראשון כולל את חלקים א-ב בו יובאו טעמי המנהגים, והשינויים בנוסחאות התפילה בין הספרדים במזרח לבין המערב לבין האשכנזים, רך ב' מכיל את חלק ג' בו יובאו טעמי המנהגים, והשינויים בנוסחאות ההגדה של פסח בין הספרדים במזרח לבין המערב לבין האשכנזים, כרך ג' מכיל את חלקים ד-ו בו יובאו טעמי המנהגים בנוסח התפלות לחג השבועות ולצום תשעה באב והשינויים בנוסחאות בין הספרדים במזרח לבין המערב לבין האשכנזים וכן המנהגים לראש השנה ויום כיפור עם שינויי הנוסחאות, כרך ד' מכיל את חלק ז' בו יובאו טעמי המנהגים, והשינויים במנהגי חג הסוכות שמיני עצרת ושמחת תורה, ובנוסח התפילות בין הספרדים במזרח לבין המערב לבין האשכנזים, ובסופו חיי היהודים בקושטין, בקשת הלמדין הנקרא בית אל מר' אברהם בן ר' יצחק הברדשי עם פירוש וביאור המילים, ולקט מכתביו.